FN: Mulig med store CO2-kutt

Det er både teknologisk og økonomisk mulig å få til store reduksjoner i verdens CO2-utslipp de nærmeste tiårene.