- Foreldre bør få jobbe mindre

Musikkpedagog Kjersti Aurbakken mener foreldre og barn trenger mer tid sammen. Derfor er ikke den beste løsningen å legge barns fritidsaktiviteter i foreldrenes arbeidstid.