Internasjonalt senter for økt oljeutvinning

Phillips-gruppen bidrar med 30 millioner kroner over tre år til etablering av et internasjonalt forskningssenterpå Ullandhaug.