- Godt arbeidsmiljø klar for eksport

Norske industriselskap blir gigantar gjennom oppkjøp i utlandet. Hydro Aluminium har nå berre ein firdel av sine tilsette i Norge. Korleis verkar dette inn på norske arbeidsplassar og kva vil norske bedriftsleiarar ta med seg ut?