Mekling i hotelloppgjøret fortsatt tirsdag kveld

Meklingen i hotellkonflikten fortsatte tirsdag kveld etter enmåneds streik uten tilnærming mellom partene.