Statoil: Norsk leverandør-industri ønsket

Statoil vil i dialog med norsk leverandør— industri for å bidra tilå finne årsaken til at norske verft sakker akterut i konkurransenmed utlendingene om offshoreoppdragene.