Ordføreren har mest

Etter at rederen År-Stein Skjelde flyttet fra Utsira, er det ingen gigantformuer i landets minste kommune.