Oljå gjør seg lekker for ungdommen

Hvis ikke flere ungdommer tenner på tekniske fag, kan det bli mankopå 15.000 ingeniører i Norge.