Ekofisk-produksjonen på smertegrensen

Phillips trapper ned bemanningen på Ekofisk på grunn av streikentil helikopterpilotenes streik. Også produksjonen trues.