Overflødige blir syke

Forsker Espen Dahl ved Fagbevegelsens forskningsinstitutt mener det er en klar sammenheng mellom det å bli overtallig, langtidssykmeldinger og uførhet.