Norges største kunde

Tyskland er Norges største gasskunde og kjøpte i 1999 norsk gass for 12 milliardar kroner. Dette står for 35 prosent av all norsk gasseksport. Total eksport frå Norge var det året snautt 50 milliardar kubikkmeter.