Utvidet skattefritak for utdanning betalt av arbeidsgiver

Det skattefrie beløpet betalt av arbeidsgiver når arbeidsforholdet avsluttes er utvidet fra 49.090 kroner til 73.635 kroner.