Leser for elevene hver dag

I første klasse på Godeset skole lærer elevene de store bokstavene.Flere har knekket lesekoden på egen hånd.