Går for statlig gassrør

Stortingsflertallet ønsker at staten skal være med på å betale gassrørledning fra Kårstø til Grenland.