Lyse Gass får skarp fiskerikritikk

— Dette er overkjøring av fiskeriinteressene, en hån mot høringsinstanser.