Statoil fortsetter som før i Venezuela

— Statoils virksomhet i Venezuela har hittil ikke vært påvirket av krise og kupp, sier informasjonssjef Kai Nielsen i Statoil.