Greenpeace: Skrekkeksempel på politisk feighet

-Regjeringens ja til oljeboring i Barentshavet før den helhetlige forvaltningsplanen er ferdig, er et skrekkens eksempel på politisk feighet overfor oljeindustriens kyniske råkjør.