Revisorene får nye etikkregler

Revisorforeningen vil i juni legge fram forslag til nye etiske retningslinjer for sine medlemmer. Klarere skille mellom revisor— og rådgivningsrollen er målet.