Risavik-havn styrker regionen

Utviklingen på transportsektoren kan føre til at veksten inæringsvirksomheten både i Rogaland og på Vestlandet blir hemmet.