- Kaller oss løgnere

Om Smedvig bruker harde ord om sin motpart Balder-saken, er ikke stemningen særlig bedre hos Esso Norge.