Ny Nordsjø-kabel lagt på is

Tyskerne har fått kalde føtter. Nå har også den tredje planlagte kraftkabelen kortsluttet.