ESA fortsetter kampen mot norske eierbegrensninger

Selv om Sampo har gitt opp å overta Storebrand, fortsetter ESA kampen mot den særnorske eierbegrensningsregelen. Mye tyder på at saken havner i EFTA-domstolen.