Foss vil se på oljeskatten

Finansministeren er bekymret for utviklingen i oljevirksomheten ogvil se om skattesystemet kan endres for å få mer fart iinvesteringene.