- Anbefalte aksjer på uriktig grunnlag

Einar Hanasands advokat hevdet i retten at Orkla-megler Einar Skaar ukritisk videreformidlet feilinformasjon fra selger av aksjene.