Mistet hendene, ikke gründerviljen

Uten hender har Oskar Voll bygd opp en bedrift som i fjor var på listen over de 25 største skattyterne i Klepp.