Rekordhøy elproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft i november i fjor var 6,9 prosent høyere enn i november 1999. Den samlede produksjonen av elektrisitet de 11 første månedene i 2000 var rekordhøy — 129.499 GWh ble produsert.