5,4 milliarder i overskudd for Telenor i første halvår

Telenor hadde et resultat etter skatt på 5,4 milliarder kroner første halvår i år, en vekst fra 883 millioner til samme tid i fjor.