Eniteltap for Statnett mindre enn gevinsten

Statnett har tjent mer enn selskapet har tapt på det gjeldstyngedeEnitel. Riktignok er aksjeposten på 7,5 prosent trolig gått tapt isin helhet, men Statnett sitter med eiendomsretten også til denfiberoptiske kabel som er spunnet rundt høyspentledningene.