- Varmebølge over Europa

— Det store hoppet skyldes at markedsprisen har steget kraftig ijuli. En uvanlig tørr og varm periode i Norge og Europa, har førttil unormalt høye priser som følge av utstrakt bruk avairconditionanlegg i Europa. Dette gir seg utslag på importprisen iNorge, sier produktsjef Magnus Olsen i Lyse til Aftenbladet. Hanlegger til at markedsprisen 1. august ligger enda høyere enn Lyses.