Reisebyråene konkurrerer på SAS-prisene

SAS senker sine priser med 5-6 prosent fra nyttår. Men i reisebyråene vil du kunne møte flypriser som er både lavere og høyere enn dem SAS selv operer med.