• Et blikk inn i et klasserom en kveldsstund: Fra venstre: Feride Gunc fra Tyrkia,, lærer Bente Bergesen, Faaduma Mohamed Nuur fra Somalia, Maryan S. Mohamud fra Somalia og Cleide Santos Lunde fra Brasil. Helene Andreassen

Også nordmenn kan lære på Johannes

På Johannes læringssenter kan de som har hull i grunnskolefagene få gratis undervisning. Et tilbud som få nordmenn benytter seg av.