• Koffeinholding kaffe øker konsentrasjon, hukommelse og oppfattelsesevne, slik at du gjør færre feil på jobben, særlig på nattevakt. Ukjent

Med kaffe gjør du færre feil

Bedre hukommelse, økt oppmerksomhet, konsentrasjon og oppfattelsesevne er effekten av koffein, viser forskning. Da gjør vi mindre feil på jobben.