• Koffeinholding kaffe øker konsentrasjon, hukommelse og oppfattelsesevne, slik at du gjør færre feil på jobben, særlig på nattevakt. FOTO: Ukjent

Med kaffe gjør du færre feil

Bedre hukommelse, økt oppmerksomhet, konsentrasjon og oppfattelsesevne er effekten av koffein, viser forskning. Da gjør vi mindre feil på jobben.