• Akva Group med hovedkontor på Bryne er en av verdens ledende produsenter av teknologi til oppdrettsnæringen.

Maritech-salg trakk opp for Akva Group

Bokført gevinst fra salg av forretningsområdet Maritech Norway dro opp resultatet for Akva Group i første kvartal.