• Tingrettsdommer Richard Saue (44) i rettslokalene som blir rigget til i Handelens Hus i Stavanger. Saue skal lede retten i innsidesaken som vil vare til ut juni. Toralf Sandø

Handelens Hus rigges for innsidemaraton

Denne uken blir festsalen i Handelens Hus ominnredet. Mandag starter rettssaken mot Fred A. Ingebrigtsen (47) og seks andre som er tiltalt for innsidehandel.