• Forsyningsskipet "Normand Corona" er leigd ut til Statoil. Solstad Offshore

Solstad gjer fangst til 380 mill

Solstad Offshore har vore på feltet i Egypt, Storbritainna og i norsk del av Nordsjøen og gjort storfangst for til saman 380 millionar kroner.