• Advokat Harald Stabell i Oslo tingrett, der bedragerisaken mot Bodhild Baasland startet mandag denne uken. Fredag kom dommen. Baasland er dømt til fem måneders fengsel, hvorav en måned gjøres ubetinget. Scanpix

Ubetinget fengsel for Bodhild Baasland

Bodhild Baasland er dømt til fem måneders fengsel, hvorav en måned er gjort ubetinget og resten betinget, for grovt uaktsomt grovt bedrageri.