IMFs krisefond passerer 2.700 milliarder kroner

Det internasjonale pengefondet har fått tilsagn om 2.728 milliarder til sitt nye krisefond, opplyser IMFs sjef Christine Lagarde.