• Nordmenns gjeld økte med 24 milliarder kroner fra desember til utgangen av januar. Scanpix

Gjelda vokste med 24 milliarder

Nordmenn hadde en bruttogjeld på 3884 milliarder kroner ved utgangen av januar. Økningen er på 6,9 prosent fra måneden før.