Hovedkontor stanset fusjon

Eivind Reiten ville blitt toppsjef i et fusjonert Statoil-Hydro,men uenighet om hovedkontorets plassering bremset Statoils viljetil videre samtaler.