Oljefondet nærmer seg billionen

Vi har snart 1.000 milliarder kroner på vår felles «bankbok» oljefondet. Ved utgangen av andre kvartal var verdien av Statens petroleumsfond på 942,4 milliarder kroner.