Har snudd seg riktig i 125 år

Kverneland-konsernet driver Norges mest eksportrettede virksomhet og verdensledende på produksjon av landbruksredskaper og — teknologi. Og vil fortsette med det.