Hydro vedtar million-bot

Hydro har valgt å vedta forelegget på 1,2 millioner kroner som selskapet ble ilagt etter et utslipp på Snorre-plattformen i oktober 2002.