30 milliardar til nye gassvegar

For at Norge om snautt fem år skal kunne eksportere naturgass til Europa for om lag 120 milliardar kroner kvart år, må hovudvegane for norsk gass til Europa utbetrast og fornyast for 30 milliardar kroner.