Hydro søker utslippstillatelse for Barentshavet

Hydro har søkt Statens forurensningstilsyn (SFT) om utslippstillatelse for leteboring på Obelix-prosjektet i Barentshavet.