- Enestående biomembran

NTNU-professor Kristian M. Lien ser ikke bort fra at TorfinnJohnsen har rett når han hevder å sitte på en av verdens størstemiljøoppfinnelser.