Statsråd godtar ikke nye trusler

Næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) tar som gitt at rederne nå skrinlegger alle trusler om utflagging og utflytting.