Nybygg gjør Snorre mer effektiv

Nybygg på gamle plattformer er tidens melodi: Nå overtar Statoil et tårn som skal gjøre brønnarbeid sikrere og mer effektivt på Snorre.