Kalddusj for bøndene

Norske landbrukssubsidier må i utgangspunktet kuttes med 6,5milliarder kroner på årsbasis og importvernet på sensitiveprodukter som kjøtt og melkevarer kan falle hvis medlemmene iVerdens Handelsorganisasjon (WTO) samler seg om et utkast som blelagt frem i Genève i morges.