- For mange må dele lugar

For mange må dele lugar på BPs Valhall-plattform, menerPetroleumstilsynet (Ptil) som nå varsler pålegg til BP Norge for åfå orden på forholdene.