Godt halvår for Statoil ASA

Statoil-konsernet hadde et resultat etter skatt og minoritetsinteresser på 4.355 millioner kroner i andre kvartal i år. Det er 55 millioner kroner lavere enn i samme periode i 2003.